Jak do nas dojechać?

Lokalizacja GPS:
50º39'30.123" N 16º28'17.291" E
Najłatwiej dotrzeć do nas:

- od strony Wrocławia (droga nr 35) – kierunek na Świdnicę. W Świdnicy kierunek na Bystrzycę, Zagórze Śląskie, następnie Jugowice. W Jugowicach kierunek na Walim, Rzeczkę aż do przełęczy Sokolej. Z Przełęczy Sokolej zjazd w prawo na lokalną drogę w tzw. Dolinę Widoków tuż pod sam Domek na stoku.

- od strony Legnicy (droga A4) – kierunek na Wrocław. Zjazd na Udanin, następnie kierunek na Świdnicę. Przed Świdnicą zjazd na drogę 382, następnie kierunek Witoszów Dolny, Bystrzyca, Zagórze Śląskie, Jugowice. W Jugowicach kierunek na Walim, Rzeczkę aż do przełęczy Sokolej. Z Przełęczy Sokolej zjazd w prawo na lokalną drogę w tzw. Dolinę Widoków tuż pod sam Domek na stoku

- od strony Kłodzka – zjazd z drogi nr 8 w kierunku na Wałbrzych drogą nr 381. Przejazd przez Nowa Ruda – Słupiec, Ludwikowice Kłodzkie. W Ludwikowicach zjazd w prawo w kierunku Sokolca (drogowskaz Sokolec 4km). W Sokolcu w lewo w kierunku Walimia, do przełęczy Sokolej. Z Przełęczy Sokolej zjazd w prawo na lokalną drogę w tzw. Dolinę Widoków tuż pod sam Domek na stoku

Z uwagi na górskie warunki, zimą zalecamy wyposażyć auto w łańcuchy.